اين سايت samira.ir به فروش مي رسدسفارش در سميرا : ارزان ترين قيمت ، بالاترين کيفيت و سريع ترين خدمات

قيمتهاي زير قابل تخفيف مي باشد. تخفيف و يا هديه خود را پس از تکميل سفارش دريافت خواهيد کرد.

  (Web Hosting) تعرفه سرويس هاي ميزباني فضا (هاست لينوکس)   
سرويس هاست 100 مگابايت 29.000 تومان
سرويس هاست 200 مگابايت 39.000 تومان
سرويس هاست 500 مگابايت 69.000 تومان
سرويس هاست 1000 مگابايت 79.000 تومان
سرويس هاست 2000 مگابايت 99.000 تومان

  :(Domain Register) تعرفه خدمات ثبت دامين وتمديد  
ثبت دامنهir. 1 ساله7.500 تومان
ثبت دامنهir. 5 ساله17.500 تومان
ثبت دامنهcom. 1 ساله35.000 تومان
ثبت دامنهnet. 1 ساله35.000 تومان
ثبت دامنهorg. 1 ساله35.000 تومان
ثبت دامنهinfo. 1 ساله35.000 تومان
ثبت دامنهco. 1 ساله100.000 تومان
ثبت دامنهeu. 1 ساله50.000 تومان
ثبت دامنهname. 1 ساله50.000 تومان
ثبت دامنهco.ir. 1 ساله10.000 تومان
ثبت دامنهco.ir. 2 ساله20.000 تومان


  :تخفيف هاي سفارش هاست و دامين   
از 0 تا 9.999 تومان خريد---> تخفيف: 0 تومان
از 10.000 تا 14.999 تومان خريد---> تخفيف: 0.000 تومان
از 15.000 تا 20.999 تومان خريد---> تخفيف: 0.500 تومان
از 21.000 تا 30.999 تومان خريد---> تخفيف: 1.000 تومان
از 31.000 تا 40.999 تومان خريد---> تخفيف: 1.500 تومان
از 41.000 تا 50.999 تومان خريد---> تخفيف: 1.500 تومان
از 51.000 تا 60.999 تومان خريد---> تخفيف: 2.000 تومان
از 61.000 تا 70.999 تومان خريد---> تخفيف: 2.500 تومان
از 71.000 تا 90.999 تومان خريد---> تخفيف: 4.000 تومان
از 91.000 تا 100.999 تومان خريد---> تخفيف: 4.500 تومان
از 101.000 تا 130.999 تومان خريد---> تخفيف: 5.000 تومان
از 131.000 تا 150.999 تومان خريد---> تخفيف: 5.500 تومان
از 151.000 تا 180.999 تومان خريد---> تخفيف: 6.000 تومان
از 181.000 تا 199.999 تومان خريد---> تخفيف: 7.000 تومان
از 200.000 تا 1000.000 تومان خريد---> تخفيف: 10.000 تومان

شرايط و تعهدات :: تعرفه ها :: سفارش :: تماس با ما

© 2020 SAMIRA.IR